Mustajabnya Do’a


1. Bersih Badan dari Hadast dan Najis
2. Bersih Hati dan Perkataan
3. Lafadz do’anya Al-Qur’an dan As-Sunah
4. Tempat berdo’a
a. Tanah Haram
b. Tempatnya Orang-orang Alim
c. Masjid/Mushola
5. Waktu
a. Malam Lailatul Qodar
b. 1/3 Malam
c. Antara 2 Khotbah pada sholat Jum’at
d. Dua Hari Raya
e. Antara Adzan dan Iqomah
6. Orang yang paling berpengaruh
a. Ibu bagi anak-anaknya
b. Suami bagi Istrinya

Advertisements